ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE


Hvem skal finansiere energi- og klimaomstillingen?


Om arrangementet

Utbygging av fornybar energi og klimaomstillingen i Norge krever enorme investeringer, og med stadig krympende handlingsrom i statsbudsjettene blir det vanskeligere for det offentlige å bidra med tilstrekkelige midler, for å sikre nok fornybar energi og konkurransedyktig umoden industri.

Er løsningen mer privat kapital, en bredere blanding av norske og utenlandske eiere, og vil Norge i det hele tatt lykkes med å tiltrekke seg investeringskapital i en verden med stadig større internasjonal konkurranse?

Må Norge melde seg på subsidiekappløpet vi ser i EU og USA, eller vil forutsetningene endre seg etter det amerikanske og de europeiske valgene i 2024?

Hvilken rolle vil offentlige og private aktører ha i utvikling og utbygging av vind- og solkraft, hydrogen, batterifabrikker og annen infrastruktur?

DNV og Kruse Larsen inviterer til en viktig og høyaktuell debatt under Arendalsuka onsdag 14. august.


Program

14.00 - 15.00

Paneldebatt med:
- Maria Moræus Hanssen, Styreleder, Å Energi
- Yngve Slyngstad, Managing Director, Industry Capital Partners
- Remi Eriksen, Konsernsjef, DNV
- Eivind Kallevik, Konsernsjef, Norsk Hydro

Dato:

14.august 2024

Sted:

No1 Sportsbar, Arendal

Klikk her for påmelding.