ENERGI­KALENDEREN

VIKTIGE MØTEPLASSER I EN BRED ENERGIBRANSJE


KAN DIGITALISERING GI KRAFT TIL GRØNN OMSTILLING?


Om arrangementet

I den siste Energy Transition Outlook-rapporten fra 2023, anslår DNV at Norge vil ha et netto strømunderskudd i perioden 2026-2031. Ny kraftproduksjon ligger mange år frem i tid. Manglende kapasitet i nettet er en flaskehals som stopper grønn omstilling av industrien, og ny infrastruktur tar tid å bygge ut. Det koster i tillegg mye – både natur og penger.

  • Hva kan vi helt konkret gjøre de neste 6-8 årene, mens vi venter på ny kraftproduksjon og mer kapasitet i nettet?
  • Hvordan kan digitalisering bidra til å skaffe kapasitet i et presset strømnett? Kan kunstig intelligens få fart på energiomstillingen, eller er vi først og fremst avhengige av menneskelig intelligens? Kan digitalisering hjelpe oss på veien mot et mer energieffektivt samfunn? Og hvordan kan vi ta i bruk digitalisering for å optimalisere utnyttelsen av eksisterende nett?
  • Hvilke muligheter og utfordringer ser nye aktører i markedet - aktører som ikke tilhører den tradisjonelle familien av kraftprodusenter? Hva kan kraftbransjen lære av offshore-næringen?

Sammen med sentrale aktører i energibransjen, spør vi om digitalisering er oppskrytt eller en avgjørende løsning på den akutte kraftmangelen? Hvilket potensial har kunstig intelligens i energisektoren? Og kan digitalisering gi kraft til grønn omstilling av industrien?


Program

Paneldebatt fra kl. 10.00-11.00 med:

  • Remi Eriksen, Konsernsjef, DNV
  • Kenneth Vareide, CEO Digital Solutions, DNV
  • Siri Kindem, Head of Renewables Norway, Equinor
  • Harald Solberg, Administrerende direktør, Norsk Industri
  • Anne Nysæther, Konsernsjef, Elvia
  • Ingeborg Øfsthus, Konserndirektør Teknologi og Transformasjon, Statnett
  • Jan Erik Larsen, moderator og møteleder, Daglig leder, Kruse Larsen

Dato:

14.august 2024

Sted:

No1 Sportsbar, Arendal

Klikk her for påmelding.