Teknologioptimistene / Bli med på en hel dag med erfaringsdeling

Sted: Europower, DN Media Group, Christian Krohgsgate 16, Oslo
Dato: 12. desember 2024

Tid: 
09.00 - 15.00

Påmelding for medlemmer 

Påmelding for ikke-medlemmer

Agenda kommer. Se bilder og agenda fra fjoråret nedenfor.

Hva betyr en åpen dag? 

  • Det betyr at nettverksmedlemmer kan invitere kunder og enda flere kollegaer til nettverkstreffet.  
  • Alle nettverksmedlemmer inviteres på scenen for et 8 minutters innlegg.
  • En åpen dag betyr også at alle som vil, medlemmer og ikke-medlemmer, kan booke en utstillerplass for dagen.

Dagen blir fylt med faglig påfyll om det som skjer i krysset mellom IT og energi, samt er en god mulighet til mingling og nettverksbygging.

Itera_Teknologioptimistene_sal2-1

Itera holder innlegg (Foto: Olav Løkke, Itera)

Itera_Teknologioptimistene_mingling5

Opp mot 150 teknologioptimister var samlet hos Itera den 12. desember (Foto: Olav Løkke, Itera)

Itera_Teknologioptimistene_velkomst

Pia Kristensen Moe, programleder i podcasten Teknologioptimistene, ledet oss gjennom dagen (Foto: Olav Løkke, Itera)

Itera_Teknologioptimistene_Gritera
Gritera med utstillerstand på Åpen dag med Teknologioptimistene (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_mingling
Mingling og nettverksbygging (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_sal3

30 presentasjoner stod på programmet (Foto: Olav Løkke, Itera)

Itera_Teknologioptimistene_sal4
Innleggene inneholdt læringspunkter fra interne eller eksterne prosjekter (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_mingling4
Teknologioptimistene består av folk som jobber med IT og energi (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_frokost
Over 30 selskaper er medlem i Teknologioptimistenes nettverk (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_frokost2
Mat og mingling (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Are
Are Røssum-Haaland, Elvia (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Arturo
Arturo Viveros, Cegal (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Mario
Mario Henriques (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Beate
Beate Norheim, Captiva (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Christian
Christian Børke, Cognite
Itera_Teknologioptimistene_Christin
Christin Gorman, Kodemaker (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Eigil
Eigil Gjelsvik, Elhub (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Hans_Henrik
Hans Henrik Sande, Webstep (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Hans
Hans Ørjasæter, Nettalliansen (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Ingeborg
Ingeborg Ligaarden, Statnett (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Jon_Andreas3

Jon Andreas Pretorius, Eidsiva (Foto: Olav Løkke, Itera)

Itera_Teknologioptimistene_Marit

Marit C. Synnevåg, Bouvet (Foto: Olav Løkke, Itera)

Itera_Teknologioptimistene_Microsoft_Zofia_Jan

Zofia Kubik og Jan Løvfold, Microsoft Norge (Foto: Olav Løkke, Itera)

Itera_Teknologioptimistene_Marie

Marie Bentzen, Sopra Steria (Foto: Olav Løkke, Itera)

Itera_Teknologioptimistene_Lydia2
Lydia Nicolaysen, Sopra Steria (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_panel

Ole Petter Pedersen, Europower 

Jon Andreas Pretorius, Eidsiva 

Åslaug Haga, Fornybar Norge 

(Foto: Olav Løkke, Itera)

Itera_Teknologioptimistene_Randulf
Randulf Grotle, Devoteam M Cloud (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Rob
Rob Rhind, Netsecurity (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Sandra
Sandra Lindberg, Volte (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Signe_Marie2
Signe Marie Oland, Lede (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Statnett_Kjell_Nenad
Kjell Petter Myhren og Nenad Keseric, Statnett (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Svein_Jørgen
Svein Jørgen Sønning, NODES (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Svein
Svein Bekkevold, Gritera (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Toan
Toan Fjeldaas, Evidi (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Tove
Tove Lautin, Maik (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Truls
Truls Klokkerud, Embriq (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_TrulsW
Truls Wickholm, Samfunnsbedriftene (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Witted
André Nørbech, Witted (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Åslaug_Haga
Åslaug Haga, Fornybar Norge (Foto: Olav Løkke, Itera)
Itera_Teknologioptimistene_Joakim2
Joakim Fransson, IFS (Foto: Olav Løkke, Itera)

Teknologioptimistenes nettverk / Åpen dag 2023

Hvordan lykkes vi med dugnaden i energibransjen?

Last ned presentasjonen

I dagens energibransje, preget av sammenslåing av selskaper, konsolidering av systemer, økende forbrukerkrav og stadig press for optimalisering og effektivisering, er behovet for en helhetlig tilnærming til verdiskapning mer tydelig enn noensinne. Som svar på disse utfordringene ser vi en økende trend av organisasjoner som gjennomgår en "Agil transformasjon". Dette krever ikke bare smidighet på mikronivå, men også på makronivå, der organisasjonskulturen, prosessene og samarbeidet mellom ulike deler av virksomheten må tilpasses for å oppnå optimal ytelse.

Vi tar puls på problemstillingen og ser hvordan vi alle i ulike roller og selskaper kan bistå til å delta i fellesdugnaden.

Maud Lundh
Funksjonell arkitekt
Itera

Effektiv energistyring med AI: Optimalisering av Asset Performance og ressursbruk

Last ned presentasjonen

For å møte det økende behovet for energi i Norge, er det nødvendig med Asset Performance Management (APM) og Enterprise Asset Management (EAM) med integrert AI. Dette gir muligheten til å forutsi behov, optimalisere ressursbruk og tilpasse seg endringer i energiproduksjon og forbruk. Med fokus på effektiv investeringsplanlegging og balansering av vedlikehold og investeringer, kan man møte de økende kravene i energimarkedet. Dette er spesielt viktig i en tid med mangel på arbeidskraft og endringer i produksjons- og forbruksmønstre. Ved å optimalisere og effektivisere driften kan man øke produksjonen samtidig som man opprettholder balanse og responsivitet i markedet.

Joakim Fransson
PreSale Consultant
IFS

Statnetts fremtidige kontrollsenter: Hvordan kan gaming og 3D teknologi forbedre nett operasjoner?

Last ned presentasjonen

Siden høsten 2021 har Statnett avdeling Innovasjon og Teknologiutvikling forsket på automatisering av nettoperasjoner gjennom prosjekt ASAP (Avdanced System protection Applied in the power grid). Vi har utviklet et helt nytt og innovativt brukergrensesnitt for driftsentralen basert på gaming og 3D-teknologi.

Kom og opplev fremtidens driftssentral!

Nenad Keseric
SVP Innovation and Technology Development
Statnett

WattApp 1år - en reise full av energi, spenning og motstand

Last ned presentasjonen

Det nærmer seg et år siden tjenesten WattApp, som startet som et eksperimentelt samarbeid mellom Lede og Elvia, ble tatt inn i ElBits. Hensikten er å legge til rette for at samtlige nettselskaper skal motiveres til å dele sårt etterlengtet informasjon med kunder med behov for tilknytning av forbruk eller produksjon. Hvorfor? Jo, fordi muligheter for tilknytning er blitt en mangelvare - og kundene lurer på Hvor og Når de kan få realisert sine planer. Informasjonen som nettbransjen gir kundene i tidlig fase bør være helhetlig, uavhengig av hvor man ønsker tilknytning. WattApp har til hensikt å bli en nasjonal flate for tidligfase veiledning.

Vi deler oppturer og nedturer så langt på reisen.

Signe Marie Oland
Produkt- og tjenesteutvikler, UX/UI designer, Team lead
Lede

Brainstorming med kode - hvordan (og hvorfor) bruke kode som et verktøy for å utforske mulighetsrommet ved nye satsninger

Last ned presentasjonen

Nasjonalbiblioteket har kjøpt inn en samling med over 3 millioner flyfoto tatt fra 1930-tallet og frem til ca 2005. Det er begrenset med informasjon om hva som vises i bildene, og vi ønsker en løsning som lar folk hjelpe til med å plassere bildene i kartet. For å komme igang har vi satt sammen en liten gruppe for å utforske hva løsningen kan bli.

Med få folk og på veldig kort tid har vi lært utrolig mye og vi ønsker å dele hvordan vi har jobbet og hva vi har lært. Denne måten å jobbe på er ikke bransjespesifikk, og kan direkte tas i bruk i energi-bransjens mange prosjekter. 

AI er det nye, men den har også en mørk bakside

Last ned presentasjonen

Vi står på terskelen til en ny æra der teknologiske fremskritt endrer måten vi arbeider på, og AI har vist seg å være en kraftfull alliert i denne transformasjonen. Hvordan AI kan være en nøkkelfaktor i å optimalisere arbeidsprosesser, strømlinjeforme prosjektstyring og gi oss et konkurransefortrinn i en stadig mer kompleks forretningsverden. Fordelene er åpenbart, men hva er risikoene?

Bygg intelligente roboter med generativ kunstig intelligens

Last ned presentasjonen

Virtuelle agenter er kommet for å bli, nå også med kraften av generativ kunstig intelligens. Vi ser på hvordan kraftbransjen, ved hjelp av lavkode, kan skape verdi raskt og tilgjengeliggjøre strukturert og ustrukturert informasjon til ansatte og kunder.

Bygg intelligente roboter i løpet av minutter ved å bruke generativ kunstig intelligens, og svar raskt på kunders og ansattes behov i stor skala.

Zofia Kubik
Customer Success Account Manager
Microsoft Norge

Thunder, Lightning and Industrial Cyber Security Risk for the Energy Sector

Last ned presentasjonen

A thought provoking presentation on the cybersecurity challenges facing the Energy Sector. The present trend of gathering historically isolated industrial automated processes together from individual silos to a managed enterprise network, the IT & OT fusion. The resulting possibility of multiplying cybersecurity risks, promoting threat opportunities for cybercriminals using a new toolkit such as Pipedream.

Smidig Agile, eksempel fra Statnett

Etter flere års eksperimentering med smidige utviklingsteam, strevde Statnett med å ta det neste skrittet fremover. Løsningen ble å standardisere utviklingsteamene og sikre tydeligere eierskap i kjernevirksomheten.
Lydia Nicolaysen
Leveransedirektør og transformasjonsrådgiver
Sopra Steria

Fremtidens Energi: Innovasjonsplattformer for en Smidigere, Raskere og Sikrere Bransje

Last ned presentasjonen

Bli med på en lynrask reise inn i fremtiden for energibransjen med Devoteam M Cloud og Azure. I dette 8-minutters foredraget vil vi vise hvordan vi bygger innovasjonsplattformer som transformerer energibransjen. Vi vil raskt dekke hvordan disse plattformene muliggjør økt smidighet, raskere utvikling, forbedret sikkerhet, større kontroll og høyere kompetansenivå for selskaper. Vi vil også gi et kort innblikk i noen av våre suksesshistorier. Bli med oss for å lære mer om hvordan vi akselererer digital transformasjon i energibransjen!

Hvordan styrke ledernes digitale lederskap og også inkludere et digitalt samfunnsansvar?

 
Jeg vil gi en kort intro til hvordan Bouvet jobber med å styrke lederes og ledergruppers  bevissthet og kompetanse om hvordan de kan lede og styre den digitale transformasjonen - og hvordan de kan lede sine ansatte gjennom denne transformasjonen. 
 
Vi undersøker virksomhetens og ledernes digitale modenhet, og jobber i partnerskap med kunden  på de områdene hvor de må styrke sin digitale modenhet. Ett ledd i dette arbeidet fremover vil  være å inkludere ledernes forståelse av det digitale samfunnsansvaret som en del av strategiske mål og veivalg.

Empowering Modernization in the Energy Sector: Microsoft's Integration Blueprint for Present and Future Challenges

 
Cegal eier en av de største og mest suksessrike Integrasjons-avdelingene i Norge. Vi er fullt dedikerte til å hjelpe energikunder med å koble sammen sine systemer og data, og har derfor mange relevante innsikter vi gjerne vil dele, selvfølgelig støttet av interne og eksterne referanser. 
 
Bli med oss i denne foredraget for en reise gjennom det dynamiske landskapet i energiindustrien mens vi utforsker den neste grensen for utfordringer som venter i den nye AI & Copilot drevet verden. Oppdag hvordan Microsofts cutting-edge integrasjonsteknologier er klar til å være katalysatorer for endring, som gir kundene mulighet til å navigere og trives i dette utviklende og spennende miljøet.
Arturo Viveros
Director of Integration
Cegal
Mario Henriques
Leder for Microsoft Integration
Cegal

Hva må gjøres for at vi skal ha nok IKT-kompetanse i energibransjen fremover?

Last ned presentasjonen

Det er et stort behov for IKT kompetanse i bransjen fremover. Samfunnsbedriftene Energi jobber med å sette rekrutering og kompetansebygging i fokus. Samfunnsbedriftene har bestilt en rapport som viser at behovet for kompetanse generelt sett er svært stort i vår bransje.Vi sitter også i programstyrerådet for Informasjonssikkerhet og IKT der vi jobber med å lage utdanningsprogram som kan tilgjengeliggjøre og løfte kompetansen på dette området. Hva må skje fremover dersom vi skal klare omstillingen vi står ovenfor?

Truls Wickholm
Direktør Samfunnsbedriftene Energi
Samfunnsbedriftene

Fra Tall til Skatter: Den uoppdagede verdien i kraftverkenes tidsserier

Last ned presentasjonen

Captiva har siden 2020 innhentet tidsseriedata fra kraftverk i Norge og Sverige med den hensikt å øke kunnskap og unytte underliggende verdier.  I Captiva sin portal tar vi en enkel tidsserie og forvandler den til en kilde av verdi. Dette er mulig ved innhente og kombinere offentlig data, skape digitale tvillinger samt å sammenligne attributter på tvers av selskaper og teknologier. Idag har vi over 600 kraftverk som det løpende hentes data fra, både vann, vind og solkraftverk.  Hvor stor verdi kan en få ut av en tidsserie? 

Åpne energidata

 
Faktabasert kunnskap om strømforbrukernes adferd er viktig å for å lykkes med å få forbrukerne til å bruke strøm og nett mer effektivt og fleksibelt. Elhub jobber med å lansere åpne API'er på der man blant annet kan hente data om strømforbruk pr time pr prisområde for ulike næringsgrupper. Her kan alle og enhver hente data og gjøre sine egne analyser av hvordan strømforbruket utvikler seg over tid, både hvordan forbruket utvikler seg år for år og hvordan forbruket innad i døgnet utvikler seg.
 
Eigil Gjelsvik
Leder strategi og forretningsutvikling
Elhub

Kan vi forutsi feil på ledninger med kunstig intelligens?

 
Statnett har mange år med feilstatistikk for værrelaterte feil på ledning - når vi kombinerer dette med værvarslet kan vi si noe om sannsynligheten for feil i kraftsystemet. I prototypen Vaffel "Varsel før feil" beregner vi sannsynligheter for feil de neste tre dagene på alle Statnetts ledninger. Nå tar vi løsningen videre fra prototyp til støtteverktøy i driften.  
 
 

Teknologioptimistene / Nettverkstreff

Vi møtes ute hos medlemmene i nettverket.

Lytt til podcast fra tidligere treff ved å klikke på lenkene nedenfor. 

9. mars 2023: Hvordan kan it-leverandørene best mulig bidra til innovasjon i energibransjen?
Vertskap: Embriq

10. mai 2023: Digital samhandling - Har vi kommet noen vei?
Vertskap: DNV

20. juni 2023: Cyber Security - En energibransje under angrep
Vertskap: Lede

30. august 2023: Kampen om digital kompetanse
Vertskap: Sopra Steria

7. november 2023: Hvordan kan fornybar energibransje hjelpe norske IT-selskaper med internasjonalisering?
Vertskap: Statnett

12. desember 2023: 8 minutter med læringspunkter - En hel dag med erfaringsdeling fra medlemmer i nettverket
Vertskap: Itera

1. februar 2024: Strømnettet er fullt. Hvordan kan fleksibilitet bidra til at flere får tilgang på strøm?
Vertskap: Kodemaker

 

Podcast: