– 6. APRIL, 2022 – DNV, HØVIK

ECC Media Awards

Prisutdeling på Europower Communication Conference

 

 

 

ECC Media Awards 2022

ECC Media Awards tildeles personer eller bedrifter i en bred energibransje som har utmerket seg spesielt det siste året. Det deles ut priser innenfor tre kategorier:

 • Mest kreative stillingsannonse
 • Beste digitale kampanje
 • Årets bransjeambassadør

 

 

VINNER I KATEGORIEN MEST KREATIVE STILLINGSANNONSE

Fremstr
 

Juryen for Beste digitale kampanje består av:

 • Arvid Samland, Olje- og energidepartementet
 • Eva Nordskog, Trainor
 • Tone Helene Angsund, Trigger Oslo
 • Amalie (14), Kristelig Gymnasium
De nominerte i kategorien mest kreative stillingsannonse:
 • Norconsult : Heads of tomorrow.
 • Østfold Energi og Carbon centric - Drivkraften er ønske om å gjøre en forskjell.
 • Fremstr. - Norges mest imponerende trainee stillinger.

Juryen begrunnelse:

Årets vinner er en soleklar vinner, og ble faktisk 100% enstemmig stemt frem av hele juryen. Vi ble imponert av en stor ide, et godt samlende konsept, og god gjennomføringskraft. Vinneren inspirerer, setter målgruppen i fokus, og har klart det kunststykket å virkelig kommunisere muligheter uten bruk av klisjeer, og utslitte begreper. Ved god bruk av video, godt innhold, og et blikk på livskvalitet både i og utenfor jobb fikk faktisk juryen lyst til å søke…

Vinneren ønsker ikke bare å rekruttere de beste til en gitt stilling, men å lokke de beste folka til en hel landsdel.

Næringsforeningen i Tromsøregionen har sammen med en rekke arbeidsgivere laget Norges første traineeprogram for bærekraft.

På Fremstr.no har de laget en imponerende kampanje, som også er tatt ut på sosiale medier, Finn, Heia Nord-Norge og andre kanaler.

Fremstr - Norges mest imponerende traineestillinger er rett og slett full pakke av det vi ser etter når vi har lett etter Norges mest kreative stillingsannonse i bransjen.

Vi gratulerer, Emilie Isaksen og Fremstr!

 

VINNER I KATEGORIEN BRANSJEAMBASSADØR

Fornybaren
 
Juryen for årets bransjeambassadør
 • Inger Johanne Stenberg, ONS
 • Annika Bremvåg, NTNU Energi
 • Kjetil Hjertvik, Wintershall DEA
 • Anne Steenstrup-Dutch, SINTEF Energi
 • Christian Kamhaug, Norconsult

Juryens Begrunnelse:
Det var flere veldig sterke kandidater til prisen for årets bransjeambassadør:

 • Preben Strøm, som har transformert Subsea Valley til Energy Vally.
 • Fornybaren, podkasten som gjør kompliserte energisystem tilgjengelig for folk flest.
 • Petroleum Ladies Club, som har jobbet aktivt og målrettet for mangfold i olje- og gassindustrien.
 • Line Drange Ruud fra Kraftkvinnene, som har jobbet engasjert for å bidra til mangfold en tradisjonelt mannsdominert bransje.

Etter nøye vurderinger, har juryen kommet fram til at Årets bransjeambassadør går til noen som har en evne til å formidle problemstillingen i og rundt energibransjen på en enkel og forståelig måte – samtidig som de med dybdekunnskap om næringen kjenner seg igjen.

Det hjelper at de medvirkende holder en lett og god tone selv når temaene er vanskelige og spørsmålene utfordrende.

For de av dere som ikke har avslørt vinneren ennå – er Årets bransjeambassadør Energi Norges, podkast Fornybaren.

Fornybartenderne Bendik Solum Whist og Aslak Øverås presenterer jevnlige aktuelle temaer og har klart å gjøre Fornybaren til en podkast med aktualitet langt utover Energi Norges nedslagsfelt.

Juryen ser at Fornybaren har potensiale til å nå mye bredere ut enn det den gjør i dag, og håper at denne prisen vil bidra med å sette både podkasten og innholdet den produserer enda høyere på dagsorden.

 

VINNER I KATEGORIEN BESTE DIGITALE KAMPANJE

NORCONSULT
 
Juryen for Beste digitale kampanje består av:
 • Truls Klokkerud, Embriq
 • Ulf Mørck, Dagens Næringsliv
 • Per Busk Christiansen, DNV
 • Helene Gunther Merg, ABB
 • Erik Waatland, Medier24, Salg24, Kom24 
De Nominerte til Beste digitale kampanje er:
 • Norconsult, med realityserien “Rådgiverne”
 • Nordkraft, med kampanje om fusjonen mellom Nordkraft og Hålogaland Kraft
 • Statkraft, med kampanjen “Framtiden bestemmer”
Juryens Begrunnelse:

Juryen mener alle de tre nominerte er gode kandidater. De representerer helt ulike typer kampanjer:
 • En ren informasjonskampanje
 • En rekrutteringskampanje
 • En bred merkevare/opplysningskampanje
Innenfor sin sjanger er de alle gode. Det gjorde det ekstra vanskelig for juryen å komme frem til et forenet resultat.

Men, en vinner måtte vi ha! Etter en god diskusjon og aktiv lytting til hverandres argumenter kom juryen til konsensus, og vi stiller oss alle bak vinneren.

Vinnerkampanjen er preget av et godt gjennomtenkt budskap, gode interne ressurser, som kommer godt gjennom i videoformat og som er veldig gode ambassadører for virksomheten. De opptrer naturlig og er troverdige i sin historiefortelling.

Kampanjen består av en rekke episoder, til dels veldig lange. De første var drøyt 10 minutter. Juryen var litt i tvil om vi hadde sett gjennom alle hvis vi ikke hadde fått oppgaven som jury. Men vi gjorde det og opplevde etter et par episoder at vi ble sugd inn i universet og “reality” konseptet fungerte overraskende godt. Man måtte bare få med seg de neste episodene for å få slutten på de forskjellige fortellingene. Episodene ble kortere etterhvert og det gjør også noe med dynamikken og lysten til å se mer.

Konklusjon: Det er en unik og god rekrutteringskampanje og et selskap som kan være stolt av sine gode ambassadører.

Vinneren er “Rådgiverne” fra Norconsult.

Vi gratulerer!
 

Nominerte til Mest kreative stillingsannonse

 

Norconsult

Norconsult lagde en stor kampanje med flere stillinger kun innen fornybart.

De kjørte en spenstig geriljamarkedsføring av stillinger på flere store medier samtidig.

I markedsføringen intervjuet de ansatte med fokus på hva Norconsult kan gjøre for deg (og ikke omvendt som er mer normalt).

Norconsult har dratt kampanjen Heads of tomorrow videre inn i selskapet mot studenter, faste ansatte, nyutdannede etc.

Se kampanjen her

Screenshot 2022-03-15 at 13.17.03
 

Østfold Energi AS (og Carbon Centric AS)

Det er viktig for Østfold energi å vise at de er i endring. De er ikke lenger forvaltningsorientert, men jobber mye mer med innovasjon og nyutvikling.

Samtidig ønsker Carbon Centric (datterselskap av Østfold Energi) å vise frem at vi trenger kloke hoder til sitt relativt nyetablerte selskap. Carbon Centric representerer en ny, spennende og ekstra bærekraftig del av fornybarnæringen.

På en kreativ måte får man her formidlet begge deler i en av de større lokale avisene i regionen, Sarpsborg Arbeiderblad.

Se kampanjen her

Screenshot 2022-03-15 at 13.21.04
 

Fremstr

Næringsforeningen i Tromsøregionen har sammen med en rekke arbeidsgivere laget Norges første traineeprogram for bærekraft.

På Fremstr.no har de laget en imponerende kampanje, som også er tatt ut på sosiale medier, Finn, Heia Nord-Norge og andre kanaler.

Se kampanjen her

Screenshot 2022-03-15 at 13.24.34
 

Nominerte til Beste digitale kampanje

 

Norconsult

Vi lanserte realityserien vår "Rådgiverne" høsten 2021 ettersom vi ønsket å gi studenter og andre målgrupper et unikt innblikk i vår arbeidshverdag, prøve å forklare hva en «rådgiver» gjør (eller kan gjøre), samt vise alle de utallige jobbmulighetene som finnes i vårt tverrfaglige miljø på tvers av kontorene våre i hele Norge.

Serien hadde til over 350 000 visninger. Vi brukte profilene fra "Rådgiverne" i forskjellig type promotering i etterkant, alt fra intervjuer til representanter for Norconsult på stands.Serien førte også med seg en intern stolthet og følelse av fellesskap blant våre medarbeidere.

Vi er allerede i gang med å planlegge sesong 2 som kommer til høsten, der skal vi bli kjent med enda flere medarbeidere og nye fag.

Se kampanjen her

final_keyart_hvit_1600x800
 

Nordkraft

Ved fusjonen mellom Nordkraft og Hålogaland Kraft ble det laget en digital kampanje for å fortelle regionen om hva som skjer og hvorfor det skjer. Basis for kampanjen var en film

Den digitale kampanjen besto i landingssider med film på begge de tidligere konsernenes nettsider. Det ble laget digitale annonser (med film) i hhv Nordkrafts blå farger, og Hålogaland Krafts grønne farger. Disse ble distribuert programmatisk i medier og i sosiale medier. På bakgrunn av geografi ble hhv de grønne og blå annonsene vist. Derav fikk vi vist overgang til det nye fra kjente profiler i alle lokalsamfunnene som fusjonen var relevant.

Det nye konsernet har fått navnet Nordkraft, mens Hålogaland Kraft er blitt navnet på det nye nettselskapet.

Kampanjen ble planlagt av anew og Nordkraft.

Se kampanjen her 

Screenshot 2022-03-15 at 13.53.03
 

Statkraft

I et medielandskap der stadig flere aktører jobber for å posisjonere seg innenfor klima, var det viktigere enn noensinne for Statkraft, som er Europas største produsent av fornybar energi, å ta en tydelig og ledende rolle.

Etter flere år uten bred merkevarekommunikasjon var det blant nordmenn en tydelig mangel på kjennskap til Statkraft som selskap og dets 126 år gamle historie innen fornybar energi.

Med et ambisiøst forretningsmål om å bli et av verdens ledende fornybarselskap innen 2025, var det også viktig at selskapet ble oppfattet som nettopp det. I tillegg var det viktig å posisjonere Statkraft som en attraktiv arbeidsplass for å få tak i de aller flinkeste folkene.

Målet med kampanjen Framtiden Bestemmer, lansert i 2020 og videreført i 2021 var å øke kjennskapen til Statkraft sine aktiviteter og rolle i det norske samfunn, i tillegg til å skape aksept og entusiasme for selskapets forretningsmål i befolkningen og hos sentrale beslutningstakere.

 

Se kampanjen her (Kundemagasin)

Se kampanjen her (Framtida bestemmer)

Se kampanjen her (Helt grønn)

Screenshot 2022-03-15 at 13.49.59
 

Nominerte til Bransjeambassadør

 

Preben Strøm

Preben Strøm har siden 2013 ledet Subsea Valley som etterhvert gikk gjennom transisjonen til Energy Valley.

Gjennom klyngenettverket har Preben Strøm løftet norske bedrifter i en bred energibransje nasjonalt og internasjonalt.

 

20210609_Energyvalley_team_Preben_Strom_002_HR-600x400
 

Bendik Solum Wihst og Aslak Øverås i Fornybaren

Energi er komplekst, og ikkje lett å forstå for folk flest.

Bendik og Aslak som står i denne "baren", inviterer kvar veke ein ny gjest for å snakka om, og forklara på ein folkeleg måte korleis energisystemet vårt heng saman.

Dei har ein uformell og småhumoristisk tone i denne baren. Dei nyttar eit språk som gjer at bestemor mi på 90 år, og som ikkje har vore interresert i energi også forstår kva dei snakkar om.

Dette er ein podcast om energi som når ut til det breie lag av folket, og det er viktig i ei tid der me er inne i ei energikrise, og treng meir fornybar energi for å nå klimamåla våre. For å nå klimamåla er det viktig å ha folket med seg. Denne podcasten bringer energidebatten ut til folket. Ein bedre vinnar av denne prisen kan ein ikkje få.

 

fornybaren
 

Line Steinnes, Bente Elin Eliassen Lillemo, Vivien Helen Vestre og Nina Håland i Petro Ladies Club

Petro Ladies Club, PLC, er en nettverksgruppe for kvinner i Olje & Gass bransjen. PLC arrangerer sammenkomster hvor kompetanseutveksling og nettverksbygging står i fokus. P

LC er åpent for alle yrkesaktive kvinner i Olje & Gass.

Line Steinnes, Bente Elin Eliassen Lillemo, Vivien Helen Vestre og Nina Håland sitter i styret i Petro Ladies Club og gjør en viktig jobb med å løfte frem mangfold i oljebransjen.

petro ladies
 

Line Drange Ruud fra Kraftkvinnene

Kraftkvinnene ble etablert i mars 2019 og har mange medlemmer fra ulike bedrifter. Nettverket arrangerer samlinger hvert halvår, og er en arena for nettverksbygging. Det er faglige og engasjerende presentasjoner på samlingene.

Nettverket er for alle kvinner i fornybarnæringen, fra alle fagdisipliner og forretningsområder i energiselskapene og tilknyttede aktører som leverandører, rådgivningsmiljøer og myndigheter/forvaltning.

Line Drange Ruud fra Glitre Energi er en primus motor for Kraftkvinne og bidrar til å skape mangfold i en tradisjonelt manndominert bransje.

RuudLineDrange

ECC MEDIA AWARDS - JURY

Per-Busk-Christiansen_small

Per Busk Christiansen

Head of Group Branding & Marketing Communication, DNV
INGER-JOHANNE-STENBERG

Inger Johanne Stenberg

Communication Director, ONS
truls-klokkerud_small

Truls Klokkerud

Director of Marketing and Communications, Embriq
helene-gunther-merg_SMALL

Helene Gunther Merg

Country Communications Manager, ABB Norge
ARVID-SAMLAND_SMALL

Arvid Samland

Kommunikasjonssjef, Olje- og energidepartementet
NTNUEnergi_Annika_SMALL

Annika Bremvåg

Head of Communications, NTNU Energy
ERIK-WAATLAND_SMALL

Erik Waatland

Ansvarlig redaktør og daglig leder i Medier24, KOM24 OG SALG24
Anne-Steenstrup-Duch_small

Anne Steenstrup-Duch

Kommunikasjonssjef, SINTEF Energi
christian-kamhaug_small

Christian Kamhaug

Senior Communications Advisor Digital Channels & Sustainability, Norconsult
KJETIL-HJERTVIK_SMALL

Kjetil Hjertvik

Public Affairs Manager, Wintershall Dea
eva-nordskog_small

Eva Nordskog

Head of Communications, HR and ESG, Trainor Elsikkerhet
ulf-mørck_small

Ulf Mørck

Strategisk rådgiver, Dagens Næringsliv
Tone-Helene-Angsund_small

Tone Helene Angsund

Kundeansvarlig, Trigger Oslo
Chul-Christian-Aamodt_small

Chul Christian Aamodt

Kommersiell leder, Europower