mer-kraft-HK-1024x572

Høydekonferansen / Hvordan bygge ut mer kraft raskere uten dødsfall

 
Nå samler vi på ny aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring. 
 
I år legger vi til rette for en ekstra stor konferanse der målet er mer enn 200 deltakere!

Klikk her for å se foreløpig deltakerliste. 
 

Dato og sted

Dato: 26. september

Sted: Scandic Oslo Airport

 

Tema

Tema for årets konferanse er: Hvordan bygge ut mer kraft raskere uten dødsfall.
 
Myndighetene inviteres for å belyse rammeverket, bransjeorganisasjoner for å belyse utfordringer og selskap for å vise sine løsninger.
  

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med sikkert arbeid i høyden.

Programkomite

  • Karianne Burhol, Statnett
  • Lene Jønsson, Samarbeid for Sikkerhet, Bygg- og anlegg
  • Odd-Roar Wiik, Aak Safety
  • Gro Valsvik, Kaefer Energy
  • Tore Rønstad, Soft Sertifisering
  • Rolf Engstrøm, Arbeidstilsynet
  • Sigmund Andreassen, Havindustritilsynet
  • Pia Kristensen Moe, Europower
  • Chul Christian Aamodt, Europower

Høydekonferansen / Mer kraft raskere uten dødsfall

Topplederdebatt: Topplederens ansvar for mer kraft raskere uten dødsfall

Energikommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. 

Energikommisjonens rapport fra 2023 fikk navnet "Mer av alt – raskere". 

Hva vil dette gå på bekostning av?

Hvordan skal vi lykkes med å bygge mer kraft raskere - Uten dødsfall?

Øivind Askvik
/ Administrerende direktør
Lede
Anne Sagstuen Nysæther
/ Administrerende direktør
Elvia
Trond Winther
/ Administrerende direktør
Lnett
Aleksander Østborg
/ Fjordspennstekniker
Statnett

Påmelding

Pris for deltakelse på konferansen:
NOK 6.400,- ekskl. mva. 
 
Tillegg for jubileumsmiddag: NOK 990,- ekskl. mva.

Fakturabetingelser.

 

Utstillersponsorer