Høydekonferansens HMS-pris / Sikkert arbeid i høyden

 
Høydekonferansens HMS-pris skal tildeles en person eller en bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden. Juryen for Høydekonferansens HMS-pris består av medlemmene i programkomitéen for konferansen.

Vinner av Høydekonferansens HMS-pris 2023: Tore Rønstad, Soft Sertifisering.

Tidligere prisvinnere
2023: Tore Rønstad, Soft Sertifisering
2022: Pål Gundersen, Beerenberg 
2021: Ikke fysisk konferanse
2020: Ikke fysisk konferanse
2019: Anders Mathisen, Statnett
2018: Sigmund Andreassen, Ptil
2017: Finn Gunnar Jacobsen, Aak Safety
2016: Arne Valaker, Arbeidstilsynet
2015: Soft  
2014: Ragnar Vidum, CEN

Utstillersponsorer